cz
Vaše zpráva byla zablokována, protože její obsah představuje potenciální bezpečnostní riziko. Příjemci o ní nebyli informováni.
DOPORUČENÍ: Přílohy v MS Office formátu 2007/2010/2013/2016 bez maker (.DOCX, .XLSX, .PPTX) a ve formátu Acrobat .PDF budou doručeny bez problémů. Musíte-li poslat data v jiných formátech, zeptejte se příjemce předem na možné alternativy předání takových dat.


 

sk
Vaša správa bola zablokovaná, pretože jej obsah predstavuje bezpečnostné riziko. Príjemcovia o nej neboli informovaní.
DOPORUČENIE: Prílohy vo formátoch MS Office 2007/2010/2013/2016 bez makier (.DOCX, .XLSX, .PPTX) a vo formáte Acrobat .PDF budú doručené bez problémov. Ak musíte poslať dáta v iných formátoch, spýtajte sa príjemcu vopred na možné alternatívy predania takýchto dát.


 

usa uk

Your e-mail has been blocked because its content poses a security risk. Its recipients were not informed about it.
HINT: Attachments in MS Office formats 2007/2010/2013/2016 without macros (.DOCX, .XLSX, .PPTX) and Acrobat .PDF will be delivered without problems. If you need to send data in other formats, please ask the recipient in advance for possible alternatives to deliver those data.


 

de
Ihre Nachricht wurde blockiert, weil ihr Inhalt ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Die Empfänger wurden darüber nicht informiert. HINWEIS: Anlagen im MS-Office-Format 2007/2010/2016/2016 ohne Makros (.DOCX, .XLSX, .PPTX) und im Acrobat-Format .PDF werden problemlos zugestellt. Wenn Sie die Daten in einem anderen Format senden müssen, fragen Sie bitte den Empfänger im Voraus, für die Informationen über die möglichen Alternativen, die Daten zu übertragen.